Skip to main content

کلیه مطالب نوشته شده توسط کاربران این سایت، توسط برنامه های نیمه هوشمند کنترل می شوند و چنانچه تخلفی گزارش شود بلافاصله به گزارش ارسالی رسیده شده و وبلاگ خاطی مسدود می شود.
چنانچه شکایتی از وبلاگ های موجود در این سایت داشتید و یا اینکه احساس کردید کسی از کاربران قوانین و مقررات سایت را زیر پا گذاشته است، با ارسال فرم زیر ما را در جریان این موضوع قرار دهید. مطمئن باشید هر چه اطلاعاتی که شما در این زمینه به ما می دهید کاملتر باشد، رسیدگی ما بهتر خواهد بود. شما باید ما را در جریان جزئیات موضوع قرار دهید و آدرس دقیق وبلاگ و حتی لغت، عنوان و یا جمله ای را که در برگیرنده مضمون مورد نظر شما بوده را معین نمایید. اما چنانچه این جزئیات را برای ما مشخص ننمایید، به شکایت شما رسیدگی نخواهد شد.