شناسنامه مجتبی
 
نام مجتبی
تماس با من
جنسیت مرد
سن 28
درباره من عاشق خدا ‌‌بعدش هم دنیا !

کشور ایران  
شهر مشهد

تحصیلات مهندسی کامپیوتر - نرم افزار  
شغل دانشجو  
سرگرمی ها معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی !  
علاقه مندی ها کامپیوتر و فوتبال و دیگر هیچ . البته یکم هم معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی !