شناسنامه .
 
نام .
تماس با من
جنسیت زن
سن 37
درباره من دیو دو سری که مشغول باطل کردن فرهنگ غرب است.

کشور ایران  
شهر تهران

تحصیلات ابتدایی  
شغل  
سرگرمی ها خواندن فحش نامه های یهودی در سایت های مختلف علیه نظریه های نو.  
علاقه مندی ها کشف توطئه های فرهنگی یهودیان در عالم