شناسنامه روزبه
 
نام روزبه
تماس با من
جنسیت مرد
سن 29
درباره من یک بی همه چیز که چیزهای زیادی از این دنیای چیز نمی خواهد ولی چیزترین این چیزها را در یک چیز جا گذاشته است که چیز خوبی نیست و هر چقدر دنبال آن چیز بگردی چیز می شوی ولی آن چیز را پیدا نمی کنی. بهت گفتم چیزهای زیادی چیز نیستند. تو، همین خودت تمایل به دانستن چیزهای ملت داری ولی نمی دانی که چقدر ما چیزهای تو رو می دانیم و کارمان این است شب تا صب به چیزهای تو بخندیم و چیز بخوریم چیز بکشیم و چیزبارانت کنیم.. من در جستجوی من هستم. شاید بیراه باشد، ولی گریز را می زنم...

کشور ایران  
شهر

تحصیلات  
شغل همه سر ِ کاریم  
سرگرمی ها هر کاری که بشه سر خودمون رو باهاش گرم کنیم  
علاقه مندی ها مثل همه ی آدم های دیگر